DE BOUWSTENEN - Inleiding

Vijf bouwstenen

We hebben de audiovisuele taal opgedeeld in vijf bouwstenen: kader, licht, geluid, montage en beeldbewerking. In dit deel maken de begeleiders en de kinderen uitgebreid en vooral actief kennis met deze bouwstenen. In elk hoofdstuk wordt er n bouwsteen uitgelicht, zodat kinderen echt inzicht krijgen in wat zon bouwsteen is. Hoe een bouwsteen inwerkt op het beleven en interpreteren van een bepaald audiovisueel produkt. Het einddoel is om stap voor stap de audiovisuele taal aan de oppervlakte te brengen en los te koppelen van het literair kijken. Op die manier gaan kinderen de eigenheid van deze taal beter begrijpen waardoor ze anders en grondiger gaan kijken en luisteren, leren relativeren n waarderen, en ook zelf actief (i.p.v. consumptief) gaan gebruiken.

In de bovenbouw (10-14 jaar) brengen we in de projecten de bouwstenen samen en gaan we werken op het verband tussen het verhaal en de audiovisuele taal. Welke invloed heeft de vorm op de inhoud (boodschap) en omgekeerd?

Vijf verschillende delen

Omdat elk deel door andere auteurs is aangemaakt, zitten er op het eerste zicht heel wat verschillen in aanpak. De kernredactie heeft hier toch beslist om zo weinig mogelijk in te breken in de interpretatie en invalshoek van de auteurs. Anders zou de eigenheid, de visie en de ziel van de uitgewerkte bouwsteen verloren gaan. In elk deel vind je een uitgebreide inleiding, visie, structuur en opdrachten terug. De moeilijkheidsgraad van de opdrachten vordert in alle hoofdstukken chronologisch: van eenvoudige naar meer complexe opdrachten voor de wat oudere kinderen. Het is in geen enkel hoofdstuk de bedoeling om alle opdrachten aan te pakken, wel om die eruit te pikken die jij voor jouw groep interessant, uitdagend, passend... vindt. Opdrachten die jij als begeleider aankan.

ONDERBOUW: DE BOUWSTENEN is een zeer uitgebreid pakket aan opdrachten die rechtstreeks of onrechtstreeks inwerken op een beter inzicht, begrijpen en gebruiken van de audiovisuele taal. Op het eind van ieder hoofdstuk zie je in de colofon wie verantwoordelijk is voor de aanmaak van de bouwsteen.

KADER

LICHT

GELUID

MONTAGE

BEELDBEWERKING